Törivázlat

- A közép- és emelt szintű érettségi vizsga leírása, követelményei és témakörei. - Írásbeli feladatlapok és megoldások. - Órai vázlatok.

 

Az Aranybulla mozgalom és a magyar rendiség

kialakulása

 

1. Az Aranybulla mozgalom:

III.Béla halála után fiai I. Imre (1196-1204) és András herceg között hatalmi harcok kezdődtek, akik támogatóiknak birtokokat adományoztak, ezért a királyi birtokok a nagyurak kezébe kerültek, ezért a királyi hatalom ereje jelentősen meggyengült. 

II. András uralkodása idején (1205-35) a földbirtokok eladományozása miatt a királyi földek aránya jelentősen csökkent (80%-ról 30 %), ezért a király új alapokra kívánta helyezni a gazdaságot. Alapját a regálék jelentették (adók, vámok-révek növelése), rontotta a pénzt (a kamara haszna növelése miatt), a pénzváltás jövedelmét bérbe adta (izraeliták és itmaeliták = zsidók és arabok).

Felesége Gertrúd családja jelentős ajándékokban részesült.  1213-ban Bánk bán, Péter ispán vezetésével  merénylet során megülték Gertrúd királynét. (Katona József: Bánk bán Erkel Ferenc opera)

 

1.1 Az Aranybulla:

Az adományozásból kimaradt urak, az egyház és a serviensek (királyi szolgálók) 1222-ben az Aranybulla kiadására kényszerítették a II. Andrást. (bulla = függőpecsétes oklevél)

Főbb pontjai: (31 cikk)

o          adómentesség a servienseknek

o          bírói ítélet nélkül servienseket elítélni tilos

o          csak az ország védelmére köteles hadba vonulni

o          egész vármegyét tilos adományozni

o          megtiltja a pénzrontást és a mértéktelen birtokadományozást

o          megtiltja az idegenek birtokviselését

o          ellenállási záradék (király ellen való fellépés)

De: A király nem tartotta be a bullát, ezért 1231-ben az Aranybulla megújítása kényszerítették az egyház vezetésével: bővült az egyház bírói szerepe és ellenállási joga, csökkent a kiváltságolt serviensek köre.

1.2 Az egységes nemesség létrejötte:

-  1222: serviensek, várjobbágyok, bárók kiadatják az Aranybullát: megfogalmazódik               az adómentesség

-         1232: Kehidai oklevél: a serviensek jogot kapnak helyi szinten érdekeik közös                       védelmére: a megye keretein belül (nemesi vármegye kezdete, alispán,                         szolgabírák).

-           1267: IV. Béla a tatárjárás után már nemesnek nevezi a servienseket is

-           1351: Nagy Lajos kimondja az egy, és ugyanazon nemesi szabadság elvét

 

2. IV. Béla uralkodása:

2.1 IV. Béla tatárjárás előtti politikája:

(A témakör bővebben a IV. Béla uralkodása és Magyarország újjáépítése oldalon olvasható.)

IV. Béla (1235-70) célja a királyi hatalom tekintélyének visszaállítása volt, ezért:

-     az ellenszegülő főurakkal leszámolt

-     újravizsgálta apja birtokadományait, és indokolt esetben birtokelkobzásokat                      folytatott

-     1235 Julianus barát (domonkos szerzetes) útja Magna Hungáriába

-    1240 Kötöny kun fejedelem népét befogadta az országba katonai segítségként a                    közelgő tatár (mongol) a támadás ellen. De: a kunok nomád vándorló életmódja                     miatt ellentétek alakultak ki  kiűzték őket.

 

2.2 A Tatárjárás (1241márc. - 1242márc.):

1241 márciusában Batu kán serege 2 irányból támadta meg az országot. 1241. április 11-12-én a muhi csatában a magyar sereg megsemmisítő vereséget szenvedett, ezért IV. Béla

menekülésre kényszerült (Trau vára = ma Trogir). A mongolok megszállták az egész országot és óriási pusztítást végeztek (25-30%). Kiépítették saját adó és irányító rendszerüket. De: 1242 tavaszán váratlanul kivonultak az országból.

 

2.3 IV. Béla tatárjárás utáni politikája - a „második honalapítás”:

 A tatárjárás után a király hozzáfogott az ország modernizálásához.

Intézkedései:

- Az ország védelmének növelése érdekében: kővárakat építtetett, pl.: Visegrád, Buda, kunok-jászok befogadása és letelepítése (Kunság, Jászság), a birtokadományokat várépítéshez és páncélos lovas haderő kiállításához kötötte

- Az elnéptelenedett területek újranépesítése érdekében: betelepítésekbe kezdet (hospesek nyugat felől), megindult a migráció: belső vándorlás.

- Tudatos várospolitika: városalapítások kiváltságokkal (cserébe kőfalak), városi önkormányzati jogok megadása (fehérvári jog alapján).

- 1267-ben megújította az Aranybullát: megerősíti a serviensek jogait: serviens megszólítás helyett már nemesnek nevezte őket,  a nagybirtokosok neve báró lett.

 

3. A familiaritás:

A hűbéri rendszer magyar formája, melynek központjában nem a föld (birtokadomány) állt, hanem a katonai szolgálat fejében való védelem A Magyar Királyságban nem alakult ki a Ny-i hűbéri rendszer(nincs hűbéres =vazallus– hűbérúr=senior) nem érinti a nemesi birtokot.

 

4. Az egységes jobbágyság létrejötte:

1. A XIII. századra a volt rabszolgák és közrendű szabadok egységesedtek, földművelő paraszti csoporttá váltak

2.  A nyugati hospesek legfontosabb kiváltsága a szabad költözési jog volt, ezt tekinti mintának mindenki » a 2 réteg összeolvadásából, egységesüléséből jön létre a jogilag egységes, szabad költözésű jobbágyság a XIII. sz. végén.

 

5. A tartományúri hatalom kiépülése az utolsó Árpád házi királyok idején:

Utolsó Árpád házi királyok: V. István (1270-72), IV. (Kun) László (1272-1290) és III. András (1290-1301) voltak. Uralkodásuk idején anarchikus állapotok uralkodtak. A megnőtt a bárók hatalma, akik váraikba zárkózva egész tartományok felett uralkodtak (kiskirályok). Saját udartartást vezettek, pénzt verettek, okleveleket adtak ki, háborúztak egymás és a király ellen.

1301 III. András halálával férfiágon „kihalt az Árpád-ház”.


 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 152
Tegnapi: 581
Heti: 1 432
Havi: 9 062
Össz.: 2 121 086

Látogatottság növelés
Oldal: Az Aranybulla mozgalom és a magyar rendiség kialakulása
Törivázlat - © 2008 - 2019 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »