Törivázlat

Történelem vázlatok - érettségi információk - segédanyagok a felkészüléshez, tanuláshoz - források, adatbázisok, folyóiratok, érdekességek és filmek elérhetősége

A Rákóczi szabadságharc

(1703-1711)

 

A felkelés előzményei:

-          A törökök kiűzése után a Habsburg kormányzat Magyarország visszafoglalt területeit saját szerzeményének tekintette:

 • a magyar főurak megkérdezése nélkül döntöttek az ország dolgairól,
 • Erdélyt külön tartományként kezelték,
 • hamis felségárulási pereket indítottak a gazdag földbirtokosok ellen,
 • a törököt kiűző császári hadsereg fosztogatta az országot,
 • súlyos adókkal sújtották a jobbágyokat:
  • porció: a német császári katonák ellátása,
  • forspont: a katonaság szállítása.

-          Az elégedetlenség hatására szervezkedés kezdődött II. Rákóczi Ferenc vezetésével:

 • kapcsolatot létesített XIV. Lajos francia királlyal, de
 • leleplezték és halálra ítélték,
 • a kivégzés elől Lengyelországba menekült Brezán vára).

-          1703 tavaszán Esze Tamás és Kis Albert hívásáraa felkelők élére állt:

 

A szabadságharc sikerei:

-          Rákóczi Ferenc 1703 nyarán állt a kuruc sereg élére. Hatása:

 • gyorsan nőtt a felkelők tábora:
  • jobbágyok,
  • nemesek.
 • a kezdeti kudarcok után sorozatos győzelmeket értek el:
  • 1703 végéig elfoglalták a Tiszántúlt, a Duna-Tisza közét és a Felvidéket,
  • 1705-ben megszerezték a Dunántúlt is.
 • a győzelmek okai:
  • átmeneti egység jött létre a nemesek és jobbágyok között,
  • tömegek álltak a felkelés mellé (200 ezer fős hadsereg),

De: nincs számottevő császári hadsereg az országban (a spanyol örökösödési háború miatt).

 

A „kuruc állam” működése:

-          A katonai sikerek hatására 1705-ben összehívták az országgyűlést Szécsénybe. Az országgyűlés eredményei:

 • II. Rákóczi Ferencet Magyarország fejedelmévé választották,
 • megszervezik az állam irányítását:
  • a fejedelem mellé 24 tagú szenátusát állítottak köznemesekből, akik szakosodva készítették elő a fejedelem döntéseit,
  • Gazdasági Tanács jött létre a kincstár és a hadellátás irányítására.
 • törvénybe foglalták a szabad vallásgyakorlást.

 

A szabadságharc hanyatlása:

-          1704-ben a szabadságharcot támogató franciák vereséget szenvedtek a Habsburgoktól (höchstädti csata), ezért:

 • a francia pénzügyi segítség fokozatosan megszűnt,
 • császári csapatok érkeztek az országba, amely katonai vereségekhez vezetett:
  • 1707 zsibói csata (Erdély elvesztését okozta)
  • 1708 trencséni csata (döntő vereség)
 • a szabadságharc nemzetközileg elszigetelődött.

-          Ellentétek alakultak ki a megoldatlan problémák miatt:

 • nem teljesültek a jobbágyoknak tett ígéretek, ezért
  • kiújult a jobbágy-nemes ellentét,
  • tömegesen hagyták el az elhúzódó háborút a jobbágykatonák.

-          A válságot újabb országgyűlések összehívásával próbálták megoldani:

 • 1707 Ónod:
  • kimondták a Habsburg-ház trónfosztását,
  • kikiáltották a Magyarország függetlenségét,
  • a nemességet is adófizetésre kötelezték.
 • 1708 Sárospatak:
  • törvénybe iktatták a tovább harcoló jobbágyok adómentességét (a földesúri terhek alól).

 

A szabadságharc bukása:

-          A trencséni vereség (1708) után a szabadságharc elbukott. Okai:

 • nemzetközileg elszigetelődött
  • az I. Péter cár által ígért katonai segítség elmaradt,
  • a francia segélypénzek megszűntek.
 • gazdaságilag összeomlott:
  • értéktelenné vált Rákóczi pénze, a libertás
  • pestisjárvány irtotta a lakosságot, ezért visszaesett a termelés
 • katonai téren a császári csapatok fölénybe kerültek:
  • az ország mind nagyobb területei kerültek az ellenség kezére,
  • a kuruc hadsereg tisztikara képzetlen volt (Vak Bottyán elhunyt, Ocskay László és Bezerédi Imre átálltak a császáriakhoz),
  • a legénysége tapasztalatlan, fegyelmezetlen volt,
  • a kuruc katonák belefáradtak a harcokba.

-          A háború folytatásának feltételei 1711-re megszűntek:

 • Rákóczi Lengyelországba ment Péter cárhoz segítségért,
 • a magára maradt Károlyi Sándor a küzdelem méltó befejezésére törekedett,
 • a császári udvarban is felülkerekedtek a megegyezést sürgető körök (I. József halála, III. Károly vitatott trónra kerülése), ezért
 • magyar főparancsnokot neveztek ki a császári seregek élére gróf Pálffy János személyében.

-          1711. április 30-án Károlyi és Pálffy Szatmáron aláírták a békét:

 • közkegyelmet adtak minden részvevőnek,
 • szabadságharcban résztvevő nemesek visszakapták birtokaikat,
 • a magyar törvényeket a Habsburgoknak be kell tartaniuk.

-          1711. május 1-én nagymajtényi síkon a kuruc csapatok földbe szúrt zászlókkal jelezték a küzdelem végét.

 

 

II. Rákóczi Ferenc sorsa:

-          A vereséget követően nem tért haza Magyarországra:

 • nem fogadta el a békét a neki felkínált kegyelem ellenére sem,
 • az újrakezdés reményében ment Franciaországba, majd Törökországba leghűségesebb kísérőivel (pl. Bercsényi Miklós, Mikes Kelemen).

-          Emigrációban (külföldi száműzetésben) élte le életét. A törökországi Rodostóban halt meg 1735-ben.

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 599
Tegnapi: 1 703
Heti: 4 291
Havi: 11 374
Össz.: 3 217 105

Látogatottság növelés
Oldal: A Rákóczi szabadságharc
Törivázlat - © 2008 - 2023 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »