"Törivázlat"

Történelem vázlatok - érettségi információk - segédanyagok a felkészüléshez, tanuláshoz - források, adatbázisok, folyóiratok, érdekességek és filmajánlások

 

Az I. világháború és következményei

 

A háború előzményei:

A 20. század elejéig két egymással szemben álló szövetségi rendszer jött létre Európában:

 • Központi  hatalmak, vagy Hármas szövetség (Németország, Osztrák-Magyar Monarchia, Olaszország)
 • Antant (Franciaország, Oroszország, Nagy-Britannia).

A nagyhatalmak között ellentétek alakultak ki:

 • a gyarmatosítás miatt: 
  • a 19. század végére elfogytak a felosztható gyarmatok,
  • a „késve érkező” országok (pl.: Németország) a gyarmatok újraosztását követelték.
 • francia-német ellentét Elzász és Lotaringia miatt (reváns vágy),
 • az OMM és Szerbia ellentéte Bosznia miatt, mert 1908-ban az OMM annektálta Boszniát és Hercegovinát.

Az ellentétek hatására:

 • gyorsított ütemű fegyverkezés kezdődött (militarizálódás),
 • szélsőséges eszmék terjedtek, (pl. sovinizmus),
 • konfliktusok és háborúk zajlottak a gyarmatokon (pl.: I és II. marokkói válság, orosz-japán  háború, búr-háború) és Európában (I. és II. balkáni háború 1912-14 között).

 

A háború kirobbantásának ürügye (cassus belli):

1914. június 28-án Szarajevóban egy szerb nacionalista, (Gavrilo Princip) megölte a Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinándot és feleségét, ezért:

 

A háború kezdete:

- A vezérkarok és az emberek mindkét oldalon gyors győzelmet vártak:

 • a németek, hogy elkerüljék a kétfrontos háborút, villámháborús tervet dolgoztak ki (Schlieffen-terv). Terv szerint Belgiumon át rohanják le Franciaországot,
 • A Monarchia kezdetben védekezésre rendezkedett be a keleti fronton (terv szerint: a német hadsereg franciák elleni győzelméig feltartóztatják az oroszokat), de nem tudta feltartóztatni az orosz csapatokat.
 • A francia csapatoknak hatalmas veszteségek árán és csak a britekkel közösen sikerült feltartóztatni a németeket.

A korábbi háborúkhoz képest új vonások jelentek meg a hadviselésben:

 • a modern fegyverek a védekezésnek kedveztek: pl.: géppuska (golyószóró), gyorstüzelésű ágyú, repülő, tank, tengeralattjáró (búvárhajó),  harci gáz (gázálarc), lángszóró.
 • korszerűsödött a hadviselés: lövészárkok, légi felderítés, korszerű hírtovábbítás,
 • tömeges hadviselés,
 • totális háború (a földön – vízen - levegőben és a hátországban is zajlik minden eszközzel).

 

A háború menete:

1914

Nyugati front:

Keleti front:

 • Az oroszok a vártnál korábban mozgósítottak és betörtek Kelet-Poroszországba és a Monarchia területére (Galícia, Máramaros),
 • de a Mazuri-tavaknál a német hadsereg legyőzte és kiszorította az orosz hadsereget

Balkáni (szerb) front:

 • A Monarchia két sikertelen támadást indított Szerbia ellen,
 • Októberben Törökország is belépett a Központi hatalmak oldalán a háborúba.

 

1915

Nyugati front:

Keleti front:

Alpesi (olasz) front:

 • 1915 májusában Olaszország az antanttal kötött titkos megállapodás alapján(jelentős területi ígéretet kaptak Ausztria és az Adriai-tenger térségében) hadba lépett a Központi hatalmak ellen, ezért új front alakult ki a svájci határtól az Adriai-tengerig.
 • A magyar katonák többségét a front déli szakaszának védelmében vetették be Doberdó térségében az Isonzó folyó mentén.

Balkáni front:

 • 1915 októberében Bulgária belépett a háborúba Központi hatalmak oldalán
 •  az OMM a bulgárokkal közösen legyőzte  Szerbiát, elfoglalta Montenegrót, Albániát és előre nyomult a görög határig.

 

1916

Nyugati front:

 • A németek offenzívát indítottak a Verdun térségében lévő francia erődök ellen, az ütközetben 10 hónap alatt kb. 6-700 000 ember halt meg („verduni vérszivattyú – a világháború legvéresebb ütközete volt).
 • A német támadás kudarcot vallott, mert az antant kihasználta a tengeri lehetőségeit:
  • kihasználta a gyarmatokban rejlő emberi és anyagi tartalékait,
  • korlátlanul vásárolt hitelre az USA-tól nyers- és hadianyagot,
  • a németeket elvágták a világpiactól.
 • A brit és francia csapatok nagy erejű offenzívában kisebb sikereket értek el a Somme-folyó térségében a német lövészárkok egyes szakaszainak elfoglalásával, hatalmas veszteségek árán (tankok bevetése a harcban).

Keleti front:

 • Oroszország hatalmas veszteségeket szenvedet a Bruszilov-offenzíva során.
 • Románia az antanttal kötött titkos megállapodás után (Magyarországtól Erdélyt, a magyar Alföld keleti részét a Tiszáig, és a Bánság területét kapták volna meg győzelem esetén) belépett a háborúba és megtámadta Erdélyt, de:

- 1916 végén meghalt a I. Ferenc József a Monarchia uralkodója. Utóda IV. Károly sikertelen kísérletet tett a háború befejezésére és az OMM egyben tartására (Sixtus - levelek).

 

1917

Nyugati front:

Keleti front:

 • A nyomor és a háborús veszteségek hatására Oroszországban forradalmak zajlottak:
  • 1917 februárjában II. Miklós cár lemondásra kényszerült, de az új hatalom tovább folytatta a háború (Kerenszkij offenzíva), ami tovább fokozta az elkeseredettséget, ezért
  • 1917 októberében a Lenin vezette bolsevikok erőszak alkalmazásával szerezték meg a hatalmat (november 7.) és a német hadvezetés igényeinek megfelelően Oroszország kivált a háborúból (Breszt-Litovszki béke aláírása).

Alpesi front:

 

1918

Nyugati front:

 • Oroszország kiléptetése után a keleten harcoló német katonák többségét átvezényelték a francia hadszíntérre.
 • Katonai cél: 
  • az USA hadseregének megérkezése előtt a döntő német győzelem kivívása,
  • ezért újabb támadást indítottak Párizs felé, de 2. marne-i csatában ismét megállították őket.
 • Áprilisban megérkezett az USA hadserege Franciaországba, ami jelentős emberi és technikai fölényt biztosított az antanterők számára.
 • A megszerzett fölény birtokában új támadási stratégiát alkalmaztak: 
  • a tankok és repülőgépek összehangolt támadásai áttörik a frontot,
  • majd átkarolják az ellenséges vonalakat.
 • Az antant támadások hatására augusztus-szeptember folyamán a német hadsereg visszaszorult a saját határaihoz.

- A háború elhúzódása miatt a Központi Hatalmak országai kimerültek, és az összeomlás szélére jutottak.

Balkáni front:

 • 1918 szeptemberében az Antant balkáni offenzívájának hatására a törökök és a bulgárok kiléptek a háborúból.
 • Az Antant és szövetségesei benyomultak a Monarchia területére, amely a nemzetiségek elszakadása miatt felbomlott,
 • a kialakult helyzetben a Monarchia vezérkara november 3-án kapitulált Padovában.

- Nyugati front:

        November 11-én a magára hagyott Németország vezérkara is kapitulált               (compiégne-i erdő).

 

A háború lezárása:

A háborút lezáró békekonferenciát 1919. jan. 18-án nyitották Versailles-ban, melyre a veszteseket nem hívták meg.

A vesztes országokkal külön helyszíneken és feltételekkel kötöttek békét Versailles környékén (1919-20-ban).

A Versailles-i békerendszer jellemzői:

 • A győztesek (főként a franciák) célja Németország megalázása és elszigetelése volt, ezért feldarabolták az OMM területét az „utódállamok” között.
 • A szövetségeseknek tett ígéretek miatt nem vették figyelembe a nemzetiségi határokat.
 • A vesztesekkel kötött békeszerződések (békediktátumok) súlyosak és igazságtalanok voltak (pl.: Trianon).

A Németországgal kötött béke feltételei:

 • Elzász és Lotaringia vissza került Franciaországhoz.
 • A Rajna-vidéke demilitarizált (fegyvermentesített) övezet lett.
 • A Saar-vidéket a jóvátétel fedezésére francia-belga felügyelet alá vették.
 • Lengyelország területének helyreállítása után a korábban területeket visszaadták a helyreállított országnak egy tengeri kijárattal (Gdansk-i = Danzig-i korridor), ezért, Németország területe nem maradt összefüggő (Kelet-Poroszország).
 • Korlátozták a hadsereg létszámát (100 ezer fő), fegyverzetét és megtiltották a hadkötelezettséget.
 • Óriási összegű hadisarc megfizetésére kötelezték.

békerendszer következményi:

 • fennmaradt, és tovább mélyült a népek közti békétlenség és gyűlölködés,
 • súlyos gazdasági és politikai válság bontakozott ki a vesztes és a győztes országokban egyaránt,
 • a győztesek által garantált kisebbségi jogokat nem tartották be,
 • a megoldatlan problémák és a vesztesek megalázottsága miatt felerősödtek a szélsőséges eszmék és mozgalmak, melyek a kiutat az újabb háború kirobbantásában látták (II. világháború).
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1 540
Tegnapi: 2 906
Heti: 1 540
Havi: 42 589
Össz.: 4 217 806

Látogatottság növelés
Oldal: Az I. világháború
"Törivázlat" - © 2008 - 2024 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »