Törivázlat

Történelem vázlatok - érettségi információk - segédanyagok a felkészüléshez, tanuláshoz - források, adatbázisok, folyóiratok, érdekességek és filmek elérhetősége

 

Az athéni demokrácia kialakulása, fénykora és bukása

(érettségi témakör)

 

 1.     Az ókori athéni állam (Attika):

-          Athén helyzete a demokrácia kialakulása előtt:

 • a poliszt az ionok (ejtsd: jónok) alapították az Attikai-félszigeten,
 • nem gyarmatosított, de fejlett kereskedelemmel és kézműiparral rendelkezett,
 • kezdetben királyok uralkodtak, de az arisztokrácia a démosz (nép) segítségével elűzte őket,
 • az államot az arkhónok irányították (a legfontosabb hivatali tisztség, kezdetben életük végéig, majd 10 évre, később évente választották őket),
 • államforma: arisztokratikus köztársaság,
 • a démosz (nép) nem rendelkezik politikai jogokkal, ezért a meggazdagodott kereskedők és iparosok harcot indítottak a politikai hatalomért, melynek eredményeként kialakult a demokrácia (népuralom),
 • földművesek jelentős részét az adósrabszolgaság fenyegette.

 

 2.     A demokrácia kialakulásának folyamata:

-           i. e. 621-ben DRAKÓN (sárkány) arkhón a démosz és az arisztokrácia ellentéteinek csillapítása érdekében írásba foglalta a szokásjogot ( „drákói szigor”).Törvényei az arisztokraták érdekeit védték, de az írott formában gátat szabtak az önkényeskedésnek.

-           i. e. 594-ben SZOLÓN arkhón a nép számára hozott kedvező döntéseket:

  • eltörölte az adósrabszolgaságot
  • elengedte az adósságokat
  • a politikai jogok alapja a származás helyett a vagyon lett, így többen katonáskodhattak és szólhattak bele a politikába. Attika lakosságát 4 vagyoni csoportra osztotta:
   • 500 mérősök (500 mérő gabona, olaj, bor)
   • 300 mérősök
   • 200 mérősök
   • 200 mérő alattiak
   • kialakult a TIMOKRÁCIA = a vagyon uralma, ami meghatározta a jogokat és kötelességeket. Így többen katonáskodhattak és többen szólhattak bele a politikába. 
   • Növelte a népgyűlés (eklészia) hatáskörét, lehetővé téve, hogy a legszegényebb polgárok is részt vegyenek benne, ezzel a megteremtette a demokrácia (népuralom) alapját.

Demokrácia = olyan politikai berendezkedés, amelyben az államhatalom (törvényhozás, kormányzás, bíráskodás) nem az uralkodó vagy egy kiváltságos réteg, hanem a nép kezében van.

De:

•          az ókori Athénban csak a poliszban született ion férfiak vehettek részt a politikai életben,

•          nők és más poliszból betelepülő idegenek (metoikoszok) nem.

-       i. e. 560-527 között PEISZISZTRATOSZ türannoszként (zsarnok) létrehozta a türanniszt (zsarnokság). Intézkedései:

  • az ellenálló arisztokraták földjeit kiosztotta a démosz között,
  • építkezéseket indított, amivel munkát teremtett,
  • utazó bíróságot hozott létre,
  • halála után a türanniszt felszámolták.

-       i. e. 508-ban KLEISZTHENÉSZ arkhón származás, vagy vagyoni besorolás helyett a területi besorolást tette a tisztségek betöltésének alapjává:

  • területi alapon – PHÜLÉK-re (= kerület, törzs) osztotta fel Athén lakosságát, és ezzel biztosította a démosz vezető szerepét,
  • elkülönítették a törvényhozást, a végrehajtást és a bíráskodást (ekklészia, bulé, Areioszpagosz, sztratégoszok, heliaia),
  • bevezette a cserépszavazást (osztrakiszmosz) az egyeduralom kialakulása ellen.

 

 3.     Athén politikai intézményei:

-       EKLÉSZIA = népgyűlés:

  • a legfőbb hatalom,
  • tagja minden 20 év feletti athéni férfi polgár,
  • minden fontos ügyben dönt (törvényhozás, háború vagy béke kérdése, stb.).

-       BULÉ = ötszázak tanácsa:

  • tagjait területi alapon sorsolták,
  • törvényjavaslatokat tett a népgyűlésnek.

-       HELIAIA = esküdtbíróság:

  • 6000 fő, sorsolással választották,
  • fellebbviteli bíróság,
  • az arkhóni ítéleteket vizsgálta felül.

-       AREIOSZPAGOSZ = Arész domb tanácsa:

  • a volt arkhónok tanácsának feladata a tisztviselők ellenőrzése.

-       SZTRATÉGOSZ = katonai vezető:

  • nem sorsolták, hanem választották,
  • az állam tényleges vezetői (10 fő),
  • 1 éves hivatali idejük többször meghosszabbítható.

 

4.     Athén társadalma:

-       Teljes jogú athéni polgárok:

  • arisztokrácia: nagybirtokosok,
  • démosz: kereskedők, kézművesek, hajósok, parasztok.

-       Metoikoszok (idegenek): külföldről betelepültek.

-       Rabszolgák.

 

5. Athén fénykora:

-          Az athéni állam a perzsák legyőzése után az i. e. 5. század közepén élte fénykorát Periklész vezetésével:

 • jelentősen nőttek az állami bevételek:
  • adókból,
  • hadisarcból,
  • ezüstbányák jövedelmeiből
  • szövetségesek (déloszi) adóiból,
  • kereskedelemből,
  • a bevételekből:
   •  újjáépítették a várost (akropolisz, agora),
   • napidíjat fizettek a szegényeknek politikai jogaik gyakorlásáért, ezzel tovább szélesedett a demokrácia.

-       Hatása:

 • Athén gazdasága virágzott:
  • a  mezőgazdaság fejlődött (szőlő, gyümölcs, zöldség),
  • fellendült az ipari termelés (kerámia, hajóépítés, fémipar, építészet),
  • Az athéni társadalom átalakult:
   • jogi egyenlőség mellet nőtt a vagyoni különbség,
   • előtérbe került a rabszolgamunka,
   • a napidíj bevezetése könnyíttette a szegények megélhetését.

 

 6.    Az athéni demokrácia bukása:

-       Athén megnövekedett katonai hatalma (déloszi szövetség) miatt Spárta felújította a peloponnészoszi szövetséget.

-       A két hatalom ellentétei miatt kitört a Peloponnészoszi háború:

  • i. e. 431-404 között zajlott,
  • kezdetben Athén tengeri és Spárta szárazföldi fölénye érvényesült,
  • a háború második szakaszában Athén kockáztatott (megtámadta Szicíliát) és veszített, ezért megszűnt nagyhatalomnak lenni.

-       A vereség súlyos következményekkel járt Athén számára:

 • feloszlatták a déloszi szövetséget,
 • leszerelték védelmi erejét (a városfalakat lebontották, flottáját elvették),
 • hadisarc fizetésére kötelezték,
 • felszámolták a demokráciát.

-       Athén bukása után Spárta majd Thébai szerezte meg a vezető szerepet Hellászban.

A kialakuló társadalmi egyenlőtlenségek és a gazdasági hanyatlás miatt állandó háborúskodások kezdődtek a poliszok között, ami a polisz-rendszer válságához vezetett.

A válságból a kiutat Makedónia felemelkedése és Nagy Sándor hódításai jelentették az i. e. IV. század második felében.

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 523
Tegnapi: 1 703
Heti: 4 215
Havi: 11 298
Össz.: 3 217 029

Látogatottság növelés
Oldal: Az athéni demokrácia kialakulása, fénykora és bukása (érettségi témakör)
Törivázlat - © 2008 - 2023 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »