"Törivázlat"

Történelem vázlatok - érettségi információk - segédanyagok a felkészüléshez, tanuláshoz - források, adatbázisok, folyóiratok, érdekességek és filmajánlások

Az Európai Unió (EU) kialakulása és működése

 

 1.      Az Európai Unió kialakulásának előzményei:

Az I. és a II. világháború anyagi és emberi tragédiái rádöbbentették a politikusokat, hogy változtatni kell az eddigi hatalmi politikán.

Csődbe jutott az a nemzetállami politika, melyet Franciaország és Németország vívott egymás ellen az Európa feletti uralomért, és ami kirobbantotta a konfliktusokat a kontinensen.

A további konfliktusok elkerülése érdekében megoldásra volt szükség.

 

Az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet (OEEC) létrejötte:

A problémát fokozta, hogy 1945 után a Sztálin vezette Szovjetunió kiterjesztette befolyási övezetét Kelet-Közép-Európára (Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Bulgária).

A nyugati országok féltek a kommunisták előretörésétől (a hidegháború kezdete), ezért konszolidálni akartak.

- Az elsődleges cél az életszínvonal javítása volt, ezért elindították a Marshall-tervet, mely a fenti célok mellett arra is rádöbbentette a hatalmakat, hogy képesek nemzetek feletti együttműködésre.

1948-ban 17 ország létrehozta az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezetet (OEEC), de a keleti blokk országai elutasították a részvételt benne.

 

A Montánunió létrejötte:

1951-ben Franciaország és (Nyugat-) Németország között jött létre az Európai Szén- és Acélközösség (Montánunió) a bizalom erősítése érdekében (mindkét ország addigra már tagja volt az 1949-ben létrehozott nyugat-atlanti katonai szerződésnek, a NATO-nak).

- A Montánunióhoz később csatlakozott Olaszország és a Benelux-államok közössége is.

 

Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) létrejötte és működése:

1957-ben a Római Szerződés aláírásával az integrációt kiterjesztő folyamatot indították el, melynek eredménye az Európai Gazdasági Közösség (EGK) létrehozása volt. (Az integráció lényege: az államok saját független döntéseik (szuverenitásuk) egy részét átruházzák egy közös, szupranacionális (nemzetek feletti) intézményre.)

Az EGK létrehozásának céljai:

 • tartós béke és biztonság megteremtése,
 • demokrácia, szabadság és fejlődés biztosítása,
 • belső piac megteremtése,
 • áruk, szolgáltatások, tőke, személyek szabadon áramolhatnak,
 • nemzeti, vallási, kulturális sokszínűség megőrzése.

Az EGK eredményei 1970-ig:

 • vámunió jött létre a tagállamok között:
  •  nincs vámhatár, ezért
  • a kereskedelem szabadon fejlődik.
 • közös agrárpolitika: az együttműködés legköltségesebb része, de ez mindenkinek érdeke, hogy finanszírozzák
 • regionális fejlesztések:
  • a tagállamok átlaga alatti színvonalon levő területeket közösségi forrásokkal fejlesztik,
  • infrastrukturális fejlesztések: vasút, autópálya, közintézmények építése.

- Területi bővülések az EGK időszakában:

 • 1957: Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Olaszország
 • 1973: Nagy-Britannia, Dánia, Írország
 • 1981: Görögország
 • 1986: Spanyolország, Portugália

 

 2.      Az Európai Unió (EU) létrejötte:

Az 1993-ban aláírt Maastrichti Szerződés új alapokra helyezte az EGK tagállamok együttműködését:

 • a gazdasági integrációt tovább bővítették,
 • közös kül- és biztonságpolitikát alakítottak ki,
 • közös bel- és igazságügyi politikát hoztak létre.

- A szorosabb együttműködés miatt a korábbi szervezet (EGK) nevét is megváltoztatták. A szervezet új neve Európai Unió (EU) lett.

Adatok Európai Unióról:

 • területe: 4,4 millió km2,
 • népessége kb. 500 millió fő,
 • GDP: 13,3 billió $
 • tagállamok száma: 27,
 • hivatalos nyelv: 24,
 • jelképei:

Területi bővülések az EU időszakában:

 • korábbi EGK tagállamok +
 • 1995: Ausztria, Finnország, Svédország,
 • 2004: Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, Ciprus, Szlovénia
 • 2007: Bulgária, Románia,
 • 2013: Horvátország.

 

 3.      Az Európai Unió legfontosabb intézményei:

Európai Unió Tanácsa:

 • az EU fő döntéshozó szerve,
 • székhelye Brüsszel,
 • a döntéseknél a lehető legszélesebb konszenzus kialakítására törekszik a tagállamok között,
 • a közös kül- és biztonságpolitika, az adózás, a menekültügy és a bevándorlás esetében az egyes tagállamoknak vétójoguk van.

Európai Tanács:

 • a legjelentősebb politikai döntések fóruma, amely meghatározza az Unió fejlődésének általános politikai irányvonalát
 • tagjai az EU állam- és kormányfői,
 • elnöke a soros elnökségi funkciót ellátó ország miniszterelnöke.

Európai Parlament:

 • az Unió polgárai által közvetlenül választott képviselőtestület,
 • feladata a kinevezés és ellenőrzés, a költségvetés meghatározása,
 • székhelye Strasbourg,
 • a képviselői helyek számának meghatározásánál a népességszám a meghatározó,
 • a Parlament jelenlegi létszáma 751 fő, Magyarország 21 képviselőt küldhet.

Európai Bizottság:

 • az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament döntéseit készíti elő, és hajtja végre,
 • székhelye Brüsszel,
 • az Európai Unió közös érdekét képviseli,
 • minden ország 1 biztost jelölhet,
 • feladatai:
  • jogszabályokat kezdeményez,
  • őrködik a közösségi jog, illetve a szerződések betartása felett,
  • végrehajtja az uniós politikákat

- Európai Unió Bírósága(i):

 • Az Európai Unió igazságszolgáltatási szervei,
 • székhelye Luxemburg,
 • minden tagállam rendelkezik a bíróállítás jogával,
 • a tagállamok és a közösségi intézmények kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos jogvitákban dönt,
 • munkáját főügyészek segítik 

- Európai Központi Bank:

 • feladata a közös pénz, az euró kibocsátása,
 • működtetése és stabilitásának megőrzése,
 • székhelye: Frankfurt.

- Európai ombudsman:

 • fő feladata a hozzá beérkezett egyéni panaszok kivizsgálása.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1 572
Tegnapi: 2 906
Heti: 1 572
Havi: 42 621
Össz.: 4 217 838

Látogatottság növelés
Oldal: Az Európai Unió kialakulása és működése
"Törivázlat" - © 2008 - 2024 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »