Törivázlat

Történelem vázlatok - érettségi információk - segédanyagok a felkészüléshez, tanuláshoz - források, adatbázisok, folyóiratok, érdekességek és filmek elérhetősége

Magyarország újranépesítése a XVIII. században

(vázlat)

 

Magyarország helyzete a XVIII. század elején:

-          A török ellen vívott felszabadító háború és a Rákóczi szabadságharc küzdelmei megviselték az országot:

 • a hódoltsági terület romokban hevert,
 • az ország nagy területe elnéptelenedett,
 • a lakosság számaránya visszaesett (XV. század végi állapot: 3,4-4 millió fő körül)

-          Az emberveszteség okai:

 • háborús áldozatok
 • éhínség („kis jégkorszak”)
 • fertőzések (a XVIII. században zajló pestis, kolera, stb.)

Ezért az elpusztult országrészek újranépesítésére volt szükség.

Az újranépesítés formái:

-          Szervezett betelepítés (főként svábok=katolikus németek):

 • a Habsburg kormányzat szervezett betelepítési politikába kezdett, melyet
 • a nagybirtokosok is segítették (kedvezményeket, kiváltságokat helyeztek kilátásba),
 • céljuk: az adózó réteg növelése, katolikus hit terjesztése.

-        Szervezés nélküli önkéntes bevándorlás (románok, szerbek, ruszinok, szlovákok, lengyelek, stb.):

 • jobb élet reményében: 
  • szabad földek
  • kedvezmények
  • védelem

-          Belső vándorlás (migráció, főként a magyarok vettek részt benne):

 • főként déli irányba vándoroltakvisszatértek korábbi lakóhelyükre
  • Alföld
  • Dunántúl

-          Természetes szaporodás (jobb életkörülmények, béke).

Az újranépesítés következményi:

-          A Magyar Királyság etnikai összetétele teljesen átalakult:

 • a magyarok aránya a XV. században 80% körül volt a Kárpát-medencében
 • a XVIII. sz. végére már csak 40% körüli a magyarság aránya (főként az ország középső területein éltek).

-          Soknemzetiségű állam lettünk.

-          Kevert nemzetiségű területek, és ún. etnikai szigetek alakultak ki a nemzetiségi területek határainál. 

 

A magyarországi nemzetiségek:

-          Szlovákok („tótok”):

 • a Felvidék északi részein és
 • az Alföld déli részein (pl.: Békés megye) telepedtek le

-          Románok („oláhok”):

 • Erdélyben
 • a Partiumban
 • Szászföldön
 • és dél-kelet Magyarországon éltek.

-          Szerbek („rácok”):

 •  a déli határőrterületeken
 • és a Duna mentén éltek.

-          Horvátok:

 •  a Délvidéken
 • és a horvát-dalmát területeken laktak.

-          Szlovének (vendek):

 • a délnyugati területeken éltek.

-          Ruszinok (kárpátukránok):

 • Kárpátalján éltek (észak-keleti országrész).

-          Németek:

 • városi német polgárok, evangélikus szászok:
  •  a Szepességben
  •  Erdélyben éltek.
 • katolikus sváb parasztok:
  • az elnéptelenedett országrészekbe telepítették őket,
  • főként mezőgazdasági munkát végeztek.
 • Más népek, pl.:
  • cigányság és a
  • zsidóság:
   • elszórtan élt
   • vándorló életmódot folytatott.

A nemzetiségek helyzete:

-          A magyar területeken élő nemzetiségek ún. „csonka társadalmak”, mert:

 • nincs nemességük,
 • a vezető szerepet a papság és a polgárság képviseli, ezért
 • a nemzetiségek életében az egyházé a fontos szerep:
  • a katolikus szlovákok főleg jobbágyok és kispolgárok (mesterek),
  • a ruszinok többségükben jobbágyok, a görög keleti papság vezette őket,
  • a románok állattartással foglalkoztak, görög katolikus papság vezette őket,
  • a szerbek a Haditanács vezetése alatt álltak, jobbágyok és kereskedők, a szerb ortodox egyház vezette őket,

-          A nemzetiségek egy tömbben, főként az ország határai mentén telepedtek le (a németeket kivéve, akik szórtan).

-          Elhelyezkedésük későbbi következménye: az I. világháború után az "anyaországok"-hoz csatlakoztak, pl.: románok és szerbek.

 

 

Fogalmak: betelepítés, belső vándorlás, csonka társadalom, svábok, ruszinok, etnikai szigetek

Topográfia: Bánát, Tolna, Baranya, Galícia

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 515
Tegnapi: 1 703
Heti: 4 207
Havi: 11 290
Össz.: 3 217 021

Látogatottság növelés
Oldal: Magyarország újranépesítése a XVIII. században (vázlat)
Törivázlat - © 2008 - 2023 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »