"Törivázlat"

Történelem vázlatok - érettségi információk - segédanyagok a felkészüléshez, tanuláshoz - források, adatbázisok, folyóiratok, érdekességek és filmajánlások

 

write.jpg

Tanácsok esszé íráshoz

 

 I. Erre figyelj, mielőtt írni kezdenél!

 

1. Válassz jól feladatot!

- A feladatválasztásnak meg kell felelnie az érettségi előírásainak!

„Kidolgozandó: egy, az egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladat, egy, a magyar történelemre vonatkozó hosszú feladat. A rövid egyetemes és a hosszú magyar feladat más korszakra – az egyik az 1849-ig tartó, a másik az 1849 utáni korszakra – vonatkozzon! (A  táblázatban  a  korszakokat  kettős  vonal  választja el.)”

- Azokat a témákat válaszd, amelyek a legszimpatikusabbak.

Alaposan tanulmányozd a forrásokat! Vedd figyelembe, hogy segítik-e a jobb kidolgozást. (A választás előtt elegendő gyorsan átolvasni őket.)

 

2. Mire következtethetünk a feladat megfogalmazásából?

Nézzünk egy minta feladatot!

Pl.:- A feladat IV. Béla uralkodásához kapcsolódik. (rövid)

Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével IV. Béla tatárjárást követő intézkedéseit!

Olvasd el a feladat első mondatát, amelyet nevezzünk most a feladat főcímének! (A fenti példa szerint: A feladat IV. Béla uralkodásához kapcsolódik.) Ebből tudni fogod, milyen korszakba, témakörbe tartozik a feladat, melyik korszakkal és területtel kell foglalkoznod, ha ezt az esszét választod.

A feladat szövege többnyire pontosan meghatározza, mit kell csinálnod. A feladat mindig utasítással kezdődik: pl.: „Mutassa be!”, „Elemezze!”, „Ismertesse!”, „Hasonlítsa össze!”

(A fenti példa szerint: Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével IV. Béla tatárjárást követő intézkedéseit!)

Nem mindegy, hogy be kell mutatni valamit, vagy összehasonlítani valamivel!

Ha biztos akarsz lenni a dolgodban, legjobb, ha kiírod a piszkozati lapra a feladat kulcsszavait és azokat a kifejezéseket, amelyek konkrétabban mutatják, hogyan és miről kell írnod az esszében!

Ha a feladat végén felszólítást találsz arra, hogy „Használja a középiskolai

történelmi atlaszt!”, akkor használnod is kell!

Ebben az esetben az egyik (vagy több) forrás az atlaszban található, és arra utalnod is kell.

Természetesen minden feladathoz használhatod a történelmi atlaszt!

 

3. A források használata

Olvasd el a forrásszövegeket! (A rövid esszéhez 1, a hosszúhoz 3 forrás társul.)

Az idézet végén található forrásmegjelölés rendszerint további információkat tartalmaz a szövegről, eredetéről, szerzőjéről, a korszakról.

Írd ki a forrásból a témához kapcsolódó információkat majd fogalmazd bele őket a válaszodba!

Figyelem: NEM a forrás „elmesélését”, átfogalmazását kell elvégezned!

 

 4. Esszétípusok:

a)     Kronologikus felépítésű esszé:

Ebben az esetben a feladat viszonylag egyszerű, az időrend adja az esszé logikai rendjét.

Például: ha Hunyadi János törökellenes hadjáratait kell bemutatnia, akkor célszerű, ha kronologikusan (időrendben) haladsz.

- Az időrend pontos rekonstruálásában segítségedre lehet a középiskolai történelmi atlasz is.

b)     Tematikus felépítésű esszé:

Az ilyen típusú feladat valamilyen problémát helyez a középpontba.

Például: ha arra kíváncsi a feladatkészítő, hogy milyen hatalmi és anyagi eszközöket tudott mozgósítani Hunyadi János a török elleni harcaiban és mely személyes tulajdonságok segítették ebben, akkor a feladatban megfogalmazott problémák mindegyikét számba kell venned. Utalhatsz arra, hogy Hunyadi katonai és politikai tapasztalatait fiatal korában szerezte, hatalmi szempontból a csúcsra kormányzóvá választásakor került, de „ugrálni” fogsz az időben,hiszen előbb az egyik témát (hatalmi helyzet), majd a másikat (anyagi lehetőségei, birtokai), végül a harmadikat (hadvezéri és politikai tehetsége) kell elemezned.

c)     Összehasonlító esszé:

Ha két vagy több tényező összehasonlító bemutatását kell elvégezned, akkor nem elég bemutatnod az egyiket, majd a másikat, hanem alapos összehasonlításra van szükség a megadott szempontok alapján.

Például: ha Hunyadi János támadó és védekező harcait kell összehasonlítani, akkor fontos szempont lehet a magyar és a török hadsereg szerkezetének, létszámának az összevetése, vagy a két hatalom anyagi hátterének (pl. bevételeinek) az összehasonlítása. Szerepelhetnek földrajzi, topográfiai nézőpontok is (pl. távolságok, terepviszonyok, geopolitikai adottságok).

-       A három esszétípus közül a kronologikus a legegyszerűbben megoldható, az összehasonlító a legnehezebb.

 

5. Egy fontos segítség: a történelmi atlasz

A történelmi atlasz térképeiről rengeteg információt leolvashatsz (pl.: országok, birodalmak neve, területének változásai, városok elhelyezkedése, hadjáratok, kereskedelmi kapcsolatok, csaták helyszíne, kimenetele, békekötések helye, időpontja stb.). Emellett az atlasz az időbeni tájékozódást is segítheti.

Ahhoz, hogy a vizsgán jól el tudj igazodni, nézd át a felkészülés során az atlasz oldalait és a kronológiát!

Használd jól az atlaszt!

 • A feladat elolvasása után keresd meg az atlasznak a feladathoz kapcsolható oldalát!

A tájékozódáshoz használhatod az atlasz tartalomjegyzékét és névmutatóját is. Ezeken keresztül könnyen rákereshetsz a részletekre (pl. helynevekre).

 • Ha nem vagy tisztában a térkép jelöléseivel, akkor a vizsga előtt nézd át őket!
 • A legjobb felkészülési módszer az, ha az adott tétel áttekintése során mindig használod az atlaszt!

 

 II. Az esszéírás lépései:

 

 1. Értsd meg a feladatot!

Figyelj a feladat kulcs szavaira, amelyek elárulják, hogy mely témákat kell előtérbe állítani és mi a teendő a megadott témákkal (pl. mutassa be, hasonlítsa össze, jellemezze).

A feladat megfogalmazása sugallja, hogy miről írj mindenképpen, s felveti azokat a tényezőket, amelyekkel foglalkoznod kell.

 

 2. Tervezd meg az esszéd vázlatírással!

- A világos vázlat a jó esszé kulcsa. A vázlat elkészítéséhez az alábbiak szükségesek:

 • gyűjtsd össze a felhasználható forrásokat (a közölt szövegek, képek, ábrák, a fejben lévő tudás, az atlaszban lévő információk), tekintsd át, hogy mit, mire használsz,
 • szűkítsd a témát a feladat elvárásai szerint,
 • fogalmazd meg esszéd fő gondolatait,
 • állítsd ezeket sorrendbe.

(A sorrend elkészítése előtt döntsd el, hogy időrendben vagy tematikusan haladsz-e, vagy összehasonlító elemzést készítesz!)

Fogalmazz meg rövid bevezetést és befejezést.

 

 3. A jó esszé feltételei:

Minden mondattal a kérdésre válaszolj!

- A megállapítások helyett érvelj!

Szerkeszd meg a szöveget:

 • A bevezetés rövid legyen! Segítsen a tájékozódásban, helyezd tágabb összefüggésbe a témát; esetleg vázold a megközelítést. De: Ne ismételd meg a kérdést!
 • kifejtés (tárgyalás) gondolategységekben történjen, ezt külön bekezdések jelezhetik.
 • A befejezés szintén legyen rövid! A befejezés legyen kitekintés.

(A bevezetést és a befejezést akkor lehet jól megírni, ha készen van a középső rész!)

 

4. A jó esszé stílusa:

A jól megfogalmazott esszé értekező stílusú, ismeretterjesztő.

Érvelj!

Fogalmazz világosan, tömören!

 • Törekedj az egyszerűségre, kerüld a bonyolult, összetett mondatokat!
 • Ügyelj az igeidők, az alanyállítmány egyeztetésére!
 • Figyelj a helyesírásra, különösen a neveknél és a földrajzi neveknél! (A helyesíráshoz Helyesírási Tanácsadó Szótárt használhatsz, ami minden vizsgateremben lesz!)

- Ügyelj arra, hogy:

 •   Ne általánosíts!
 •   Ne túlozz!
 •   Ne moralizálj!
 •   Ne ismételj!

 

 III. Írd meg az esszét!

 

Az esszé megírásakor célszerű a piszkozati lapon dolgoznod.

Keresd meg a kulcsszavakat a feladatban! Húzd alá vagy írd ki azokat!

Ezután gyűjtsd össze és rendszerezd a témához tartozó anyagot!

Támaszkodj a történelmi atlaszra is! Gyűjtsd össze a térképlapokon található információkat, írd le azokat vázlatosan a piszkozati lapra!

Gyűjts információkat a forrásokból!

Írásodban a forrásokra (ez lehet az atlasz is) többféleképpen hivatkozhatsz. Utalhatsz a forrás szerzőjére (pl. „ahogy azt Teleki Pál kifejti…” vagy „amint azt a 1844. évi II. tc. írja…”); megszámozhatja a forrásokat, és a szám segítségével hivatkozhat rájuk (pl. „ahogy a 3. számú forrásban olvasható…”), stb.

Most már hozzákezdhetsz az esszévázlat kidolgozásához!

Az esszé megírása után feltétlenül ellenőrizd a megoldást! 

Az ellenőrzés lépései a következők lehetnek:

 • A feladatra válaszoltam?
 • Elhelyeztem térben és időben a témát?
 • Minden forrást beépítettem?
 • Használtam az általános történelmi fogalmakat és a téma szakkifejezéseit?
 • Nem vétettem helyesírási hibát?
 • Sikerült összefüggő szöveget megfogalmaznom, amely logikus felépítésű, és arányaiban is igazodik a tartalomhoz?

Ha hibát, hiányosságot találsz, javítsd ki a szövegben az alábbiak szerint:

 • Húzd át egyszer a javítandó szót, és írd fölé a jó megoldást.
 • Kettőnél több szó, vagy teljes mondat, nagyobb szövegrész esetében tedd zárójelbe a nem kívánt szöveget és az első és utolsó szó áthúzásával jelöld a nem kívánt részt. Ha ez hely hiányában nem megoldható, akkor csillagozd meg azt a helyet, ahová beszúrást (a javítást) illesztenél, és a szöveg alá a csillag kitétele után írd le a beszúrandó kifejezést, mondatot. Ebben az esetben a margóra vagy a lap aljára is írhatsz. Természetesen több bejegyzést is tehetsz, több csillaggal jelezve azokat.

A piszkozati lapra írd fel a neved és az osztályt.

Beadás előtt átlósan húzd át a piszkozati lap mindkét oldalát és tedd bele a borítékba a dolgozat mellé.

A dolgozat első oldalán jelöld számmal, hogy hány piszkozati vagy tisztázati lapot mellékeltél!

Ha rossz megoldást írtál a feladatlapba, akkor húzd át átlósan és külön lapra írd meg a helyes választ. Erre a tisztázati lapra is írd rá a neved és mellékeld a dolgozathoz!

Csak 1 rövid és 1 hosszú esszét kell megoldanod a választott X jelzés alapján, amit feltétlenül jelölj be a feladatválasztáskor!

Tanács: A beadás előtt olvasd el még egyszer a megírt esszéidet!

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1 909
Tegnapi: 2 906
Heti: 1 909
Havi: 42 958
Össz.: 4 218 175

Látogatottság növelés
Oldal: FELKÉSZÜLÉS A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGIRE
"Törivázlat" - © 2008 - 2024 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »